Zutphen voorstel schoolplein en speeltuin

Door basisschool De Bogerd is OBB in 2001 gevraagd om een voorstel te geven voor de inrichting van het schoolplein. In 2002 heeft OBB een inrichtingsvisie gegeven voor een speeltuin in wijk A van Zutphen. In 2006 heeft OBB een advies uitgebracht over de inrichting van een wadi in De Leesten Oost. In 2009 heeft OBB door middel van het rapport “Spelen en financiën!” een beheeradvies opgesteld voor de openbare speelvoorzieningen in de gemeente Zutphen.

> Specificaties

diensten
Ontwerp
September 2002

Opstellen speelplan schoolplein 2001
Verbouwing en ruimtetekort waren oorzaak van bezorgdheid van de pleincommissie. Er moest een keer goed gekeken worden naar de optimale indeling van het schoolplein voor het spelen.

Opstellen inrichtingsvisie speeltuin 2002
Voor Zutphen Wijkaanpak, in het kader van de opwaardering van Wijk A in Zutphen, was door een samenloop van omstandigheden een herinrichting mogelijk van een gebied rondom een basisschool. Woningbouw, recreatie en school waren daarbij belangrijke functies die op elkaar aangesloten moesten worden. OBB inventariseerde voor de gemeente welke inrichting de meest passende speelmogelijkheden biedt voor deze locatie en gaf dit in een plan vorm.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen