> publicaties en nieuwsbrieven

Onze visie ten aanzien van spelen delen we graag met anderen. Zowel in woord als in beeld. Hieronder een overzicht van onze publicaties en bestelmogelijkheden.

Rapport ‘Onderzoek HIC waarden Gras veiliger dan rubbertegels’:
Uit onderzoek door Wireless Value en OBB speelruimtespecialisten blijkt dat met het aanleggen van valdempende ondergronden onder speeltoestellen lang niet altijd een hogere valdemping wordt bereikt ten opzichte van gewoon het aanwezige gras of grond. Lees meer in het rapport.

Poster ‘Geef jeugd de ruimte’:
OBB geeft een poster uit om aandacht te vragen voor de bespeelbaarheid van de openbare ruimte. Er staan 8 sprekende afbeeldingen op. Die maken duidelijk dat speelruimte meer is dan de inrichting van speelplekken. De poster blijkt een goed hulpmiddel in de discussie over informele speelruimte. Hij kan ook goed gebruikt worden op bewonersavonden over speelruimte. Bekijk hier de poster, of bestel de poster op A2 formaat.

Poster ‘Jongeren’:
Met deze poster vraagt OBB aandacht voor jongeren in de openbare ruimte. OBB stelde een aantal succesfactoren vast waardoor jongerenontmoetingsplekken aanslaan.
Met een dergelijke goede structuur is het niet nodig dat jongeren op verkeerde tijdstippen op ongewenste plekken rondhangen. En dus is het niet nodig hen het gebruik van de openbare ruimte te ontzeggen. Het wordt tijd dat jongeren de ruimte krijgen.
De poster kunt u gebruiken ter informatie. U kunt er een gesprek over jongeren mee op gang brengen met mensen die invloed hebben op de openbare ruimte: (locale) politici, ambtenaren van groen / wegen / water / ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, ontwerpers van buitenruimte, projectontwikkelaars, docenten en studenten. Bekijk hier de poster of bestel de poster op A2 formaat.

Brochure ‘Participatie’
Met deze brochure vraagt OBB aandacht voor goede participatie bij kinderen en jongeren. OBB geeft een aantal tips over hoe kinderen en jongeren uit te nodigen, hoe de voorbereiding te treffen, welke materialen je nodig hebt en de werkwijze die je kunt volgen en hoe je uit de participatie bruikbare ideeën kan selecteren. Bekijk hier de brochure of bestel de brochure op A3 formaat.

Brochure ‘Kansrijke plekken’
De brochure ‘Kansrijke plekken’ geeft tips voor toekomstbestendige speelruimte. Bekijk hier de brochure  of bestel de brochure op A3 formaat.

Tuinboekje ‘Buitenspelen: spelideeën voor eigen tuin’:
Bij onze adviezen ten aanzien van spelen in de openbare ruimte rekenen we met de potentiële speelruimte in de privétuin. Bekijk hier het boekje. Wilt u een exemplaar van het boekje in uw bezit krijgen, dan kunt u deze bestellen.

Onderzoek ‘Kostenvergelijking valdempende ondergronden’:
Elk type ondergrond heeft zijn eigen voor- en nadelen. Duidelijk is dat de keuze van de ondergrond niet alleen maar een kostenafweging is, maar ook wordt bepaald door de ligging en het ontwerp. Bekijk hier het rapport.

Nieuwsbrieven
De OBB nieuwsbrief verschijnt enkele malen per jaar. Meld u aan, volg de ontwikkelingen op het gebied van spelen en blijf op de hoogte van wat we doen.

Download hier onze nieuwsbrieven:

2021: Februari 2021        April 2021              Juni 2021                   September 2021
2020: Januari 2020         April 2020               Najaar 2020
2019: 
Voorjaar 2019       Najaar 09/2019     Najaar 11/2019
2018: Voorjaar 2018       Najaar 2018
2017: Voorjaar 2017       Voorjaar 2017-II     Zomerspelen 2017   Najaar 2017
2016: Voorjaar 2016       Najaar 2016-I         Najaar 2016-II
2015: Voorjaar 2015       Najaar 2015
2014: Voorjaar 2014       Najaar 2014
2013: Voorjaar 2013       Najaar 2013
2012: Voorjaar 2012       Najaar 2012
2011: Nieuwsbrief 2011
2010: Nieuwsbrief 2010

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen