Peter Blaauwehand, Gemeente Winterswijk

Ervaring driedaagse cursus speelruimte

Als nieuwe beheerder speellocaties ben ik en een wereldje terechtgekomen, ondanks mijn enkele decennia ervaring in de openbare ruimte, waar voor mij nog vele uitdagingen liggen. Speellocaties gaan iedereen aan! Papa’s. mama’s opa’s oma’s maar vooral kinderen. Die kinderen worden regelmatig vergeten. Na mijn eerste samenwerking en kennismaking met OBB, Yolanda in project de Pas te Winterswijk kreeg ik een mailing over een driedaagse cursus.  De modules beleid, ontwerp en beheer, hebben mijn volledige aandacht getrokken. Ik heb mij opgegeven met het oogmerk ‘bijgepraat’ te worden. Nou er is inderdaad veel bijgepraat.  Drie cursusdagen en een bijna oneindig aantal seminars hebben mij van veel informatie voorzien. Mijn ogen zijn er echt van opengegaan. Belangrijk met dit soort cursussen is er de gedachten bij te houden, vooral na de lunch 😊, valt dat wel eens tegen.

Maar wat schetste mijn verbazing behalve de deskundigheid van de cursusleiders, de mensen van OBB en Dirk Vermeulen van kenniscentrum Speelruimte en buitenspelen, waren de cursusdagen zeer inspirerend. Dus de aandacht was er vanaf het begin tot het eind! Ook de combi theorie en praktijk (al dan niet in de regen) was zeer welkom en waardevol. Dat er voor mij een opdracht van het college kwam om een nieuwe visie te schrijven voor de ‘speellocaties’ wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een verdere samenwerking met OBB die we 4 juli gaan aftrappen in Winterswijk.  Zo zie je maar dat op een gegeven moment de puzzelstukjes in elkaar vallen op de juiste tijd. Toeval bestaat niet! Vergeet ik nog bijna te vertellen dat behalve de cursusleiders ook de cursistengroep erg leuk was en goed klikte. Niet te groot en met divers pluimage. Erg mooi.

Uiteindelijk is de cursus voor mij afgesloten met de BOSS dag in Veenendaal. Ik kan deze dag u van harte aanbevelen zeer interessante/inspirerende workshops discussies en netwerken.

Bekijk hier meer informatie over de cursus en meld je ook aan!

Vanochtend een goed overleg gehad met mijn collega over het nieuwe beleidsplan. Goede opmerkingen gekregen.  Ik wilde je alvast de complimenten overbrengen dat het als een goed plan is ervaren! Overzichtelijk en gestructureerd. Ook digitale opzet werd als positief ervaren.

Mijntje Mirande, Vakspecialist sport en spelen gemeente Gemert-Bakel
Dimitri Horsthuis-Tangelder, Wethouder Gemeente Overbetuwe

Overbetuwe wil een gemeente zijn waar Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) samen met haar inwoners mogelijk wordt gemaakt en daarom enorm trots op dit mooie behaalde resultaat! In het BOSS-plan komen veel van mijn taakvelden als wethouder Duurzaamheid, Economische Zaken, Recreatie, Participatie, Mobiliteit  en Leefbaarheid bij elkaar.

Lees meer hierover via Spelen in Overbetuwe | LinkedIn

 

Bespeelbaar centrum Assen

Je wilt niet weten hoeveel positieve reacties we hebben gehad op het speeleiland (ontwerp OKRA Landschapsarchitecten i.s.m. de Kinderraad)  en de mini Mannes (ontwerp OBB) de afgelopen maanden. Het is echt een geslaagd onderdeel van het nieuwe stadshart Koopmansplein geworden, dank daarvoor ook richting jullie. Onze  speelroute (ontwerp OBB) Pups van Mannes is inmiddels ook helemaal klaar, onlangs is als slotstuk een antieke trapauto teruggeplaatst in de Gouverneurstuin (certificeringondersteuning OBB). In de Gouverneurstuin is tientallen jaren het verkeerspark gevestigd geweest en hebben veel kinderen hun ‘rijbewijs’ gehaald .

Met de aanpak van de winkelstraten vanaf 2022 worden ook de hondenpootjes (ontwerp OBB) aangebracht d.m.v. punaises bij de verschillende plekken om zo een route te kunnen volgen door de binnenstad. Op de nieuwe bewegwijzering (ontwerp Design Workplan en uitgevoerd door Visser Assen) in de parkeergarages en op straat staat een QR-code waarmee je ook direct op de speelroute komt. Afgelopen zomer is de route al erg veel gebruikt en daarmee is zijn waarde al bewezen i.c.m. activiteiten in de binnenstad. Ik zou zeggen: “Kom spelen in Assen en kijk alvast even op www.assen.nl/spelen.”

Rutger Hoekstra, projectleider gebiedsontwikkeling, Gemeente Assen
Anouk Bedaux projectleider Gemeente Tilburg

Opstellen handboek en draaiboek voor raamovereenkomst Speelplekken

Samen met OBB (Elske) hebben we een handboek (randvoorwaarden + technische eisen) en een draaiboek (proces) opgesteld om zo te zorgen voor eenduidigheid, efficiëntie en kwaliteit. Zonder OBB was dit niet gelukt. In Elske hebben we een sparringpartner gevonden die zich betrokken en verantwoordelijk voelde voor een goed eindresultaat en vanaf het begin tot het einde een onuitputtelijke leerbron is geweest.

Speelruimteplan 2.0 Om bewegen, ontmoeten, spelen en sporten samen mogelijk te maken

“Dank voor al jullie werk en meedenken en meebewegen tot aan dit punt! Fijn om zoveel expertise binnen gepompt te hebben gekregen.”

Josselien van Grootel Beleidsuitvoerend medewerker, team Beleid Sociaal gemeente Overbetuwe
Chantal de Jonge, Adviseur Recreatie Staatsbosbeheer Afdeling Beleven, Team recreatie advies

Ontwerp Lauwersnest speelbos

“Het moge duidelijk zijn dat we (SBB, maar ook de provincies, gemeente, IVN) erg tevreden zijn met jullie ontwerp. Het is dan ook onze intentie om te proberen het meeste zo niet alles van het plan gerealiseerd  te krijgen.”

Inspraak in kader van weginrichting

Ik wil nog even vertellen hoe blij ik ben met de inzet van jullie kant in de Draaioms buurt! De tekening van Arjan viel bij alle bewoners in onze bewonersgroep erg goed. Ook een aantal bewoners rondom de plek hebben we gepolst. Niets dan enthousiasme! In ieder geval vind ik het erg leuk om jullie ontmoet te hebben. Je hebt me eigenlijk ook erg enthousiast gemaakt met jullie kijk op het fysieke in relatie tot het sociale. En tenslotte: vond het ook erg leuk om met Arjan te werken, hij heeft ècht een verschil gemaakt.”

Marieke Peet, Opbouwwerker Raster
Sandra Reuvekamp, pleincommissie CBS de Bron Nijensleek

Positieve reacties van pleincommissie CBS de Bron

De reacties van kinderen, ouders, oudercommissie en bestuur van CBS de Bron te Nijensleek:
“Wat een leuke ideeën, een mooie opzet!!”

Dat vonden de ouders en leerkrachten in de AC-vergadering ook:
“Wat een prachtige schets kregen we van OBB speelruimte specialisten!”

Sandra: Wat ik zelf mooi vind, is dat het bestaande er in meegenomen wordt. We zijn het er als commissie unaniem over eens om als eerste stap het schoolplein aan te passen. De meeste werkzaamheden worden door ouders of met behulp van ouders gedaan. Bedankt voor het boekwerk, het ziet er goed uit!

Complimenten van de Gemeenteraad van Nieuwegein voor de nieuwe speelvisie
In mei 2019 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein met veel complimenten de nieuwe speelvisie vastgesteld met als titel “Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten”. Het is een kort helder kaderstellend document geworden met veel illustraties en analysekaarten. In een pilot is samen met OBB de visie ook nog getoetst en is uitgeprobeerd hoe de participatie van met name de kinderen kan resulteren in een super leesbaar plan van aanpak met maatregelenkaart. Verschillende medewerkers van OBB hebben mij in dit traject enorm ondersteund, ieder vanuit zijn eigen expertise en “kwaliteiten”. Buiten de kaders denken, analyserend cijferen, praktisch ondersteunen, creatief vormgeven… Ze kunnen het allemaal bij OBB. Kortom: het was mij een genoegen om met ze samen te werken!

Meer over het project Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten

Mieke Tulleken, beleidsadviseur Openbaar Domein, gemeente Nieuwegein
Rogier Schmitz, medewerker groen, landschap en spelen bij de Gemeente Lingewaard, Team Openbare Ruimte en Vastgoed

De gemeente Lingewaard werkt graag samen met OBB Ingenieurs
In 2009 heeft OBB het speelruimteplan ‘Buitenspelen, ja leuk’ voor ons geschreven. Jarenlang de leidraad voor alles omtrent spelen in onze gemeente. Het speelruimteplan was aan vernieuwing toe en ondanks dat er vaak geadviseerd wordt om bij het beleid te switchen tussen bureau was het voor ons helder; OBB zou ook het nieuwe speelruimteplan schrijven.

Als ik dan het ‘oude’ en ‘nieuwe’ speelruimteplan’ naast elkaar leg dan zie ik ook de ontwikkeling bij OBB. Van een dikke pil in 2009 naar een mooi vormgegeven, duidelijk en vooral handzaam speelruimteplan in 2019. Een beleidsdocument dat voldoet aan de wensen van een gemeenteraad anno 2019. Vastleggen van duidelijke kaders, financiën op orde en de uitvoering …..die laten we op de plek waar het hoort, bij de kinderen.

OBB is altijd bereid om mee te denken, bij te sturen en te leveren. Wederom trots op een mooi product en een zeer prettige samenwerking.
Dank je wel!

Werkorganisatie CGM: OBB beantwoordt aan de vraag
Vanuit verschillende invalshoeken mag ik sinds 2009 met OBB samenwerken. Beleids- en beheerplannen, wijkgerichte ontwerptrajecten voor nieuwe of te renoveren speelplekken, participatie met bewoners, advisering bij vraagstukken uit de praktijk, de samenwerking is divers en de resultaten zijn goed. We vragen OBB regelmatig om een flexibele houding waarin we soms moeten hollen en dan weer stilstaan. Advisering vanaf afstand of op locatie, OBB beantwoordt aan de vraag. Het team is gedreven en deskundig. Ook voor de jaren 2019 tot en met 2023 staan voor de Werkorganisatie CGM (CGM: Cuijk – Grave – Mill en Sint Hubert) weer flinke uitdagingen op het programma. Ik zie de samenwerking weer met vertrouwen tegemoet.

Jeroen van Hagen, Specialist Infrastructuur Beheer en Onderhoud bij Werkorganisatie CGM
Hub Maar; Beleidsmedewerker Groen en Spelen & Bewegen gemeente Nuenen c.a.

2 daagse cursus Speelruimtebeleid

Prima cursus met een goede aansluiting op mijn huidig werkgebied van Spelen en bewegen. Ook de rondgang door de wijk Lombok geeft een indicatie en voorbeelden hoe je de openbare ruimte kunt gebruiken. Met plekken die geslaagd zijn in hun opzet maar ook speelplekken die geen meerwaarde hebben. Het werken in een kleine groepsgrootte heeft zijn voordeel dat er tijd is voor diepgang van verschillende onderwerpen.

Bedankt voor het goede advies en hulp, anders hadden we nu nog steeds met een ongekeurde kabelbaan gezeten.

Rob Zandbergen technische zaken stichting De Speelakker Noordwijkerhout
Peter Ballast, Gemeente Oost Gelre

In de visie voor het gebied de Grolse Weiden in Groenlo was een natuurspeelplek bedacht. De gemeente heeft de realisatie van het plan ‘overgedragen’ aan een werkgroep. Om de werkgroep te ondersteunen met technische informatie en advies over het maken van speeltoestellen heeft de gemeente OBB-ingenieurs ingeschakeld. De samenwerking met OBB (contacten via Johan) liep perfect. Dit zowel tussen de gemeente en OBB als werkgroep en OBB. Omdat de speeltoestellen veel zelfbouw betrof was het erg fijn dat deskundig advies vanuit OBB gegeven kon worden. Door de praktische maar ook laagdrempelige benadering van OBB zijn de toestellen gerealiseerd en begin 2019 ook gecertificeerd. Er is nu een natuurspeelplek ontstaan die niet alleen mooi is maar ook gecertificeerd is. En dat met niet standaard speeltoestellen! OBB ingenieurs BEDANKT! Ook namens alle spelende jongeren uit Groenlo!

We hebben op verzoek en in opdracht van de gemeente OostGelre met een aantal vrijwilligers een natuurspeelplek in het stadspark De Grolse Weiden te Groenlo

kunnen realiseren. Om tijdens de ontwikkeling rekening te kunnen houden met de vereiste veiligheid van de diverse speelobjecten hebben we OBB gevraagd ons daarin te ondersteunen. Ook tijdens de aanleg kregen we deskundig en creatief advies. Mede daardoor , ook met behulp van 2 professionele bedrijven, hebben we een veilige speelplek kunnen aanleggen. Nu kan de Groenlose jeugd daar naar hartenlust veilig RaVVoTT,n. Verder lezen…

Willy Vaags, natuurspeelplek RaVVoTT’n
Trudy Fleuren, gemeente Den Bosch

 “Wij zijn als Den Bosch een veeleisende opdrachtgever, omdat we streven naar een goed eindresultaat. Het door OBB opgestelde beheerplan spelen heeft geleid tot de benodigde verruiming van ons investeringsgeld voor speeltoestellen en ondergronden. Het daarop volgende inkoop traject heeft geleid tot een goede werkzame situatie met inspectie en onderhoud.”

“Voor de gemeente Bunnik hebben Elske Oost en Arjan Vreugdenhil ontwerpsessies voor de buitenruimte op het Scholeneiland begeleid met bewoners en betrokken ouders van naastgelegen MFA. Na een goede analyse aan de hand van de `Spikkel’, kwamen ze met inspirerende elementen voor het ontwerp. Samen met de ideeën van bewoners en ouders is er een mooi ontwerp voor de buitenruime ontstaan.”

Irene Houtsma Adviseur ruimtelijke ontwikkeling / projectleider Bunnik 2018
Referenties tweedaagse Cursus speelruimtebeleid 2018

“Deze cursus helpt de professionals binnen het vakgebied spelen om gezamenlijk het beleid en de uitvoering goed op de rails te zetten.”

“De cursus heeft duidelijke lesstof en onderbouwing met voldoende praktijkvoorbeelden. Verder is interactie samen met andere cursusleden goed verdeeld tijdens de lessen.”

“leerzame cursus die gegeven wordt door enthousiaste mensen. Locatie en verzorging van de cursus is top. Daarnaast erg leuk om met medecollega’s uit andere gemeentes te kunnen sparren.”

“Ik vond het een hele nuttige en goed georganiseerde cursus, met een goede afwisseling van theorie en praktijk. Zeker een aanrader!”

” heb enthousiasme gekregen om aan de slag te gaan met het nieuwe speeltuinenbeleid nav deze cursus. Leuk om ook kennis te delen met andere gemeente.”

In de enquête geven de deelnemers een gemiddeld rapportcijfer van 8,5

“Ik was ongeveer 8 jaar geleden jouw contactpersoon voor het onderzoek dat jij hebt gedaan naar speelruimte in Uden. Daar hebben wij nog steeds veel speelplezier van.”

Thelma van den Akker Beleidsadviseur bij Gemeente Uden 2018

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen