Mieke Tulleken, beleidsadviseur Openbaar Domein, gemeente Nieuwegein

Complimenten van de Gemeenteraad van Nieuwegein voor de nieuwe speelvisie
In mei 2019 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein met veel complimenten de nieuwe speelvisie vastgesteld met als titel “Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten”. Het is een kort helder kaderstellend document geworden met veel illustraties en analysekaarten. In een pilot is samen met OBB de visie ook nog getoetst en is uitgeprobeerd hoe de participatie van met name de kinderen kan resulteren in een super leesbaar plan van aanpak met maatregelenkaart. Verschillende medewerkers van OBB hebben mij in dit traject enorm ondersteund, ieder vanuit zijn eigen expertise en “kwaliteiten”. Buiten de kaders denken, analyserend cijferen, praktisch ondersteunen, creatief vormgeven… Ze kunnen het allemaal bij OBB. Kortom: het was mij een genoegen om met ze samen te werken!

Meer over het project Ruim baan voor oorspronkelijk spelen, sporten en ontmoeten

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen