René Daalmans, Gemeente Hillegom, 2010

Met genoegen schrijf ik deze aanbeveling voor OBB-ingenieurs: De gemeente Hillegom heeft OBBin 2003, na vergelijking met twee andere adviesbureaus, uitgenodigd om speelruimtebeleid te ontwikkelen. Deze opdracht is in 2003 uitgevoerd. OBB heeft daarbij optimaal gebruik gemaakt van haar expertise in spelen. Daarbij vinden wij het van belang dat bij onderzoek en analyse de Hillegomse jeugd intensief is betrokken. OBB heeft zowel rondgangen gemaakt door het dorp met groepjes kinderen als groepsgesprekken belegd op scholen.
in 2007 heeft OBB op ons verzoek , in samenspraak met de vijf Hillegomse speeltuinverenigingen, speeltuinenbeleid ontwikkeld. Op grond daarvan hebben wij besloten tot gerichte extra investeringen in een aantal speeltuinen.
In 2008 hebben wij OBB gevraagd om te bemiddelen tussen omwonenden van een aan te leggen speelterrein aan de Hofduynlaan. Door middel van een workshop met deze omwonenden heeft OBB een bevredigende oplossing gevonden voor de tegengestelde belangen die er speelden.
Daarom hebben we begin dit jaar OBB gevraagd om in een vergelijkbaar belangenconflict rond spelen in de buitenruimte, te bemiddelen.
Wat mij daarbij aanspreekt is de creatieve wijze waarop aansluiting gezocht wordt bij de houding van omwonenden en kinderen en “het belang van spelen” aan de andere kant.
“Betrokken”, “deskundig” en “creatief” zijn de eerste drie kwalificaties, die bij me opkomen als ik OBB wil typeren. 

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen