> senioren

Nederland vergrijst. Maar spelen, bewegen en ontmoeten blijven we doen. Ook voor senioren is de openbare ruimte belangrijke verblijfs- en verplaatsingsruimte. Of het nu om kinderen, jongeren of senioren gaat, de visie van OBB is een bespeelbare openbare ruimte.
Om fit te blijven is het voor senioren van groot belang om te blijven bewegen. De leefomgeving van senioren wordt vaak juist kleiner door lichamelijke beperkingen. Ontmoeten van mensen, of dat nu kinderen, volwassenen of andere senioren zijn, is erg belangrijk om niet in een sociaal isolement te raken. Bewegen en ontmoeten van senioren moeten we dus net als het spelen van kinderen stimuleren.

OBB is voorstander van een combinatie van voorzieningen voor senioren en kinderen. Door plekken aan te leggen waar kinderen zelfstandig kunnen spelen en waar opa’s of oma’s in beweging blijven door samen met het (klein-)kind te bewegen. Een extra stimulans om net dat blokje om te lopen voor die leuke en tevens functionele speel- en beweegplek.
Motivatie van senioren is belangrijk. Met alleen het aanleggen van een dergelijke voorziening zijn we er nog niet. Om senioren te motiveren is extra aandacht en begeleiding nodig van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, sportbuurtwerker of trainer.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen