> statement

Wij zijn ervan overtuigd dat ervaringen opgedaan (of het ontbreken ervan) tijdens spelen, sporten en ontmoeten grote impact hebben op het hele leven en dat deze bijdragen aan het welbevinden, zelfstandigheid, het leren maken van de juiste keuzen, het positief sociaal functioneren, de fysieke ontwikkeling, … kortom volwaardiger mens zijn. En misschien nog belangrijker spelen, sporten en ontmoeten is gewoonweg heel leuk!

Daarvoor is echte aantrekkelijke, bereikbare en bij doelgroep passende speel-sport-ontmoetingsruimte onmisbaar. Dit in de hele openbare ruimte, maar ook op de speciaal daarvoor aangelegde plekken. Daarnaast zijn activiteiten zoals huttenbouw, jongerenwerk, speurtochten, slapen in een tent ….. onmisbaar.

Om hiervoor een ‘steen te verleggen in de rivier’ kan OBB niet anders dan zich eerlijk, oprecht onafhankelijk, met plezier en betrokkenheid inzetten om samen met kinderen, jeugdigen en jongeren en ouders de allerbeste speelruimteontwerpen, speelruimtebeleidsplannen, speelruimteadviezen, cursussen, scholenpleinen en aanbestedingen te realiseren.

OBB weigert alle aanbreng-bemiddelingspremies en is daarmee echt onafhankelijk van toestel- of inspectieleveranciers, aannemers enzovoort. Ons advies is dus soms wat duurder, maar altijd het beste wat we onze klant kunnen aanraden.

OBB Speelruimtespecialisten doet de SamenSpeelBelofte

3 december is het Samenspeelakkoord ondertekend. OBB Speelruimte onderschrijft de ambities en de regels van dit SamenSpeelAkkoord. Wij dragen op onze manier bij door:

  • Ons te focussen op speelmogelijkheden voor alle kinderen; we vragen extra aandacht voor zogeheten kwetsbare doelgroepen, waaronder kinderen met een handicap (met het VN Kinderrechtenverdrag en het VN Verdrag Handicap als basis).
  • Onze opdrachtgevers te wijzen op het belang van participatie in planvormingsprocessen voor alle kinderen en ze te stimuleren kwetsbare doelgroepen te betrekken door praktische werkvormen aan te rijken.
  • Onze (samen)speelkennis te delen in cursussen en adviezen.
  • Onze (samen)speelkennis praktisch toe te passen in onze plannen en ontwerpen.
  • In onze adviezen en ontwerp rekening te houden met de toekomstige leefomgeving van alle kinderen door de global goals en onderwerpen als circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie serieus te nemen.
  • Jaarlijkse kennisdagen te organiseren over belang van spelen en kindvriendelijkheid in de breedste zin (bijvoorbeeld Circulair spelen, Omgevingswet en de plek van het kind). Hier stimuleren we het delen van kennis en ervaring tussen speelprofessionals en zetten we samenspelen op de agenda binnen de onderwerpen.
  • Inhoudelijke aandacht voor (samen)spelen te generen in alle relevante media, door het doorzenden van persberichten, artikelen, ideeën en links, waar we zelf al dan niet bij betrokken zijn
  • Ons als partner van Stichting Vrij Deventer in te zetten voor het stimuleren van buiten bewegen, spelen en ontmoeten. We helpen met ontwikkelen van laagdrempelige (ook geschikt voor kwetsbare doelgroepen) en goedkope ideeën en deze waar te maken. Zoals bijvoorbeeld de beweegroute voor iedereen zonder dure beweegtoestellen.
  • Organisaties en personen met beperkte middelen (bijvoorbeeld bewoners, speeltuinverenigingen en scholen) op een passende wijze te ondersteunen in hun vraagstukken over spelen.

Contact

OBB spelmakers + ruimtedenkers
Teugseweg 5, 7418 AM Deventer

+31 (0)570 616005          I  info@obb-ingenieurs.nl

© ErwinEverts.nl 2024 -- OBB-main 1.1.1 Inloggen